Síť modlitby s Pannou Marií

 

Modlitební síť online alespoň do 31. května 2020

 

společně, doma, po celém světě

 

Čas krize může být časem milosti

 

Globální koronová krize námi otřásá a mnoho lidí je konfrontováno s otázkami, které pro ně byly doposud v pozadí. Kde je můj život ukotven? Kde najdu ochranu? Co se mne může nést v této krizi? Na čem opravdu záleží? Kde je Bůh?

 

Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc!(Ž 22, 20)

 

Z krize může vyrůst mnoho milosti: orácení k Bohu, důvěra v Něj.

Jako schoenstattské modlitební společenství víme nyní více než předtím, že jsme v modlitbě solidárně se všemi lidmi spojení i přes hranice států.

 

Modlitba je velká moc v Božím království,“ řekl otec Kentenich.

 

S pomocí online modlitebního plánu vás zveme, abyste se viditelně spojili a vytvořili ještě vědomější modlitební síť. Časy jsou uvedeny zde v MET.

Možná se nám díky časovému rozdílu v jednotlivých zemích podaří, že se budeme modlit nepřetržite 24 hodin, že se někdo z nás každou hodinu bude modlit.

Pro stejnou hodinu se může zaregistrobat i více lidí.

Pokud se nechcete modlit celou hodinu, domluvte se s někým a rozdělte si čas.

E-mailovou adresu, kterou zadáte, bude zobrazena pouze při Vašem přihlášení. Bude použita pouze pro informace a kontakt pro iniciativu modlitební sítě.

 

 

hier geht’s direkt zum Onlineplan: „Gebetsnetz mit Maria“

 

Modlitební síť s Marií

V této zvláštní době prosme Pána o Jeho milosrdenství, pro nás, pro naše rodiny, pro naše země, pro lidi nakažené virem, pro pomocníky, pro politiky, za umírající a zemřelé.

Dejme se k dispozici Panně Marii a náš každodenní život, který se tímto způsobem změnil. Ona je velká misionářka! Ze Schoenstattské svatyňky může proměnit tuto dobu krize v čas milosti pro mnoho lidí:

V době, kdy najdeme naši novou zemi v Bohu, v době, kdy dáme Bohu prostor v našich srdcích, abychom našli změnu a uzdravení v Duchu svatém, a v době, kdy jsme nově povoláni svědčit o Boží lásce.

 

Čas a místo

Vyberte si čas, který vám vyhovuje.

Vyberte vhodné místo:

Modlitební koutek doma nebo,

pokud máte možnost, v kostele.

Zadejte svou hodinu do online plánu „Prayer Network with Mary“.

 

Jak se modlit

Těšíme se předem na setkání s Ježíšem.

Začněte znakem kříže, stojte vědomě pod požehnáním kříže a spojte síly s Marií, Ježíšovou Matkou a naší Matkou!

Zhluboka se nadechněte. Vypněte. Ticho: „Ježíši, teď jsem tady a ty jsi pro mě. Děkuji, že jste se na mě podívali a věděli o mně. Děkuji, že jsi pro mě zemřel na kříži a chceš mi dát věčný život s tebou. "

Nejprve řekněte Ježíši, co vás zaměstnává. Rozprostřete před Něj své obavy a dotazy, vaši radost nebo poděkování. Přineste Mu všechny lidi, pro které chcete vyprosit Jeho zvláštní požehnání.

Pak poslouchejte, naslouchejte, co chce vám chce ve vašem srdci říct.

Zůstaňte v rozhovoru s Ním jako s dobrým přítelem.

Můžete také mít po ruce Písmo svaté, otevřít ho náhodně a tak se nechat od Něj obdarovat, hovořit o tom textu s Ježíšem.

Můžete také mít pevné modlitby, které byste se chtěli během této doby modlit.

Na konci modlitební doby děkujte Pánu za tento společný čas. Děkujte Mu za všechno, co vám řekl a co vám ještě dá.

Svou modlitbu ukončete znakem kříže a požádejte Ho, aby šel s vámi do vašeho každodenního života. Řekněte Mu, že se těšíte na další modlitební čas.

 

S adoračními sestrami v Schoenstattu

Jste také vítáni, abyste se s námi, Schoenstattskými adoračními sestrami, duchovně spojili. Od 6:00 do 20:45 hodin pořádáme denně eucharistickou adoraci v kapli a zastupujeme zejména ty, kteří se snámi spojují v modlitbě u svatostánku.